Hoş Geldiniz…

 

Kurtuluş Savaşımızın öncüsü,

Demokrasinin kalesi,Cumhuriyetimizin kurucusu, 

İnsan haklarının savunucusu,

Yarınlar için geleceğimizin ve evlatlarımızın güvencesi

Cumhuriyet Halk Partisine hoş geldiniz. 

Ülkemiz, ulusumuz ve demokratik laik sosyal hukuk devleti Cumhuriyetimiz için el ele, gönül gönüle olmaya hoş geldiniz…

 

 

 

 

Tem 12

Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu’nun seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunmak isteyenlerin nakdi yardımlarını gerçekleştirmeleri için Ziraat Bankası’nda hesap açıldı. IBAN: TR69 0001 0012 6268 8272 7650 02

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunmak isteyenlerin nakdi yardımlarını gerçekleştirmeleri için Ziraat Bankasında hesap açıldı.

İhsanoğlu’nun basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin yapabileceği bağış ve yardım miktarının yasayla seçimin her bir turu için, en fazla 9 bin 82 lira 51 kuruş olarak belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, yalnızca nakdi olarak yapılabilen bağış ve yardımların ilgili hesaba yurt içindeki başka bankalardan gönderilmesi durumunda ise açıklama bölümüne, bağışçının TC kimlik ve varsa telefon numaralarının yazılması gerektiği aktarıldı.

Yurt dışından internet bankacılığı döviz transferleri (Swift) yöntemiyle destek ve bağış gönderme işleminde de açıklama kısmına bağışçının ad, soyad, TC kimlik numarası ve varsa telefon numaralarının yazılması gerektiği bildirildi.

Bin lirayı aşmayan nakdi yardım ve bağışlar ise banka hesabının yanı sıra İhsanoğlu’nun seçim koordinasyon merkezlerinde makbuz karşılığında yapılabilecek.

İhsanoğlu için Ziraat Bankası Mithat Paşa Şubesi’nde açılan hesabın bilgileri şöyle:

“Şube kodu: 1262 Hesap numarası: 68827276-5002 IBAN: TR69 0001 0012 6268 8272 7650 02″

Haz 20

“Kim Cumhurbaşkanı Olamaz”

Madde 1 ; Kuvvetler ayrılığı ilkesine inanmayan biri cumhurbaşkanı olmamalı….

Madde 2 ; Vatandaşına tokat atan, vatandaşları benden sizden diye ayıran birinin Cumhurbaşkanı olmaması lazım.

Madde 3 ; Kin ve öfkeyi politik dil haline getiren biri de cumhurbaşkanı olmamalı.

Madde 4 ; Hukukun üstünlüğüne inanmayan, adalet duygusu gelişmemiş birisi de Cumhurbaşkanı olamaz.

Madde 5 ; Kadın-erkek eşitliğine inanmayan kişiden de cumhurbaşkanı olmaz.

Madde 6 ; Yalan söyleyen, ahlaki değerleri yüksek olmayan kişiden cumhurbaşkanı olmaz.

Madde 7; Dünyada saygınlığı olmayan ve sürekli saygınlık yitiren birisi cumhurbaşkanı olamaz.

Madde 8 ; Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine inanmayandan cumhurbaşkanı olmaz.

Madde 9 ; Bilgi birikimi yetersiz, sanatı ve sanatçıyı düşman belleyen birisi cumhurbaşkanı adayı olamaz.

Madde 10 ; Cumhurbaşkanının da geçmişi şaibeli olmayacak. Geçmişi şaibeli olan,  adalet önünde kirlilikten arınmamış biri cumhurbaşkanı olmamalı.

May 14

“Soma’da Özelleştirme ve taşeronlaştırma sonucu katledilen işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, işçi arkadaşlarına, Soma’ya ve Türkiye’ye başsağlığı ve sabır diliyoruz. “

May 10

CHP Denizli Danışma Kurulu Toplantıları Başladı

 

DANIŞMA TOPLANTILARI YÖNETMELİĞİ
AMAÇ

MADDE 1-

Bölge, il ve ilçe danışma toplantıları, Parti karar ve yönetim organlarının siyasal,
toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda, Parti Programı doğrultusunda uygulama
politikaları oluşturulmasını kolaylaştıran, parti çalışmalarını geliştiren, yöresel ve yerel
gereksinimlerin ve gelişmelerin tartışıldığı, parti ilkelerinin ve ülke sorunlarının
irdelenip değerlendirildiği danışma amaçlı çalışmalardır.
Yerel ve genel seçimlerden sonra en geç iki ay içinde il ve ilçe danışma kurulu
toplantıları yapılır.

KAPSAM

MADDE 2-

Danışma toplantıları, istişaridir; düzenleyen parti örgütü, içerik yada ele alınan
konuların kapsamı bakımından bağlayıcı değildir.
Bu toplantılarda oylama yapılmaz; yürütme ve yönetime ilişkin karar alınmaz.
Bölge ve il danışma toplantıları, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek
Disiplin Kurulu üyelerine duyurulur.
Danışma toplantılarında, Parti politikalarının oluşumuna katkı amacıyla yerel, yöresel
yada ülke çapında; güncel veya genel her türlü siyasal, sosyal, toplumsal, ekonomik
ve kültürel konular ele alınır; yeni çağdaş yöntemler, uygulamalar ve çözüm önerileri
tartışılır, değerlendirilir ve geliştirilir.

BÖLGE DANIŞMA TOPLANTISI

MADDE 3-

Bölge danışma toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihlerde ve
yerlerde, uygun görülecek ve gerek duyulacak sayıda il örgütünün katılımı ile yapılır.
Bölge danışma toplantısına, bölge kapsamı içindeki illerin,
a) Bölgenin partili milletvekilleri
b) İl başkanları,
c) İl yönetim kurulları üyeleri,
d) İl disiplin kurulları başkanları,
e) İl genel meclisi üyeleri ve partili belediye başkanları

f) İllerin kurultay delegeleri

g) İl gençlik ve kadın kolları başkanları
h) Bölge kapsamındaki illerdeki sendikalar ile meslek kuruluşlarının parti üyesi
başkanları,
i) İlçe başkanları,

İL DANIŞMA TOPLANTISI

MADDE 4-

İl danışma toplantıları Merkez Yönetim Kurulu’nun bilgisi içinde il yönetimlerinin
belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde yapılır.
İl danışma toplantısına,
a) İlin partili milletvekilleri
b) İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri,
c) İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri,
d) Partili Belediye Başkanları ile il genel meclisi üyeleri ve belde başkanları
e) İlin kurultay delegeleri
f) İl gençlik ve kadın kolları başkanları,
g) İlçe başkanları ile ilçe sekreterleri ve sayman üyeleri,
h) Tüzüğe göre ilde kurulan ve sürekli görev yapan komisyonların başkanları
i) İl çevresindeki sendikalar, meslek kuruluşları ile tarım üretim ve tarım satış
kooperatiflerinin parti üyesi başkanları,
katılırlar.
İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI

MADDE 5-

İlçe danışma toplantıları il örgütünün bilgisi ve planlaması çerçevesinde ilçe yönetim
kurullarının belirleyeceği tarihlerde (en geç üç ayda bir) yapılır. İl yönetim
kurulunca uygun ve gerekli görülen durumlarda aynı il çevresinde birden çok ilçenin
danışma toplantısı birleşik olarak yapılır.
Toplantı sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek il başkanlığına ve Genel
Merkeze sunulur.
İlçe danışma toplantısına,
a) İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri,
b) İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları
başkanları,
c) Belde örgütlerinin başkanları,
d) İlçe çevresi içindeki partili belediye başkanları,
e) İlçedeki belediye meclisinin partili üyeleri,
f) İlçeden seçilen il genel meclisinin partili üyeleri,
g) İlçede oturan kurultay temsilcileri, 4

h) Partili muhtarlar,
i) İlçe çevresindeki sendikalar, meslek kuruluşları ile tarım üretim ve tarım satış
kooperatiflerinin partili başkanları,
j) İlçede oluşturulan ve sürekli çalışan komisyonların başkanları,

katılırlar.
İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

MADDE 6-
En geç üç ayda bir Genel Başkanın davetiyle il başkanları toplantısı yapılır.
Toplantının gündemini Genel Başkan belirler.
TOPLANTILAR
MADDE 7-
Danışma toplantıları düzenlenmesinde, alt- üst örgüt birimleri ile çevre örgüt birimleri
arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanmasına özen gösterilir.
Danışma toplantılarının günlerinin belirlenmesinde, mevsim koşulları, toplantının
yapılacağı bölge, il veya ilçenin özel günleri (Pazar, sergi, panayır vb.) ya da o
yerdeki toplumsal, siyasal ve kültürel etkinliklerin yoğunlaştığı dönemler, parti kongre
günleri ile seçim yapılacak yerler gibi hususlar da dikkate alınır.
GÜNDEM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ
MADDE 8-
Danışma toplantısının gündemi, toplantıyı düzenleyen örgüt birimince belirlenir ve
çağrı ile birlikte duyurulur. Çalışmalar bu gündeme göre yürütülür.
Danışma toplantılarında yeter sayı aranmaz, katılanlarla toplantı yapılır.
TOPLANTININ YÖNETİMİ – BAŞKANLIK
MADDE 9-
Danışma toplantısını, düzenleyen örgüt biriminin başkanı yönetir. Toplantıyı
düzenleyen örgüt birimince katılan partililer arasından bir veya birden çok ikinci
başkan ile iki yazman belirlenir ve bir başkanlık kurulu oluşturulur.
Birden çok örgüt biriminin birlikte düzenlediği toplantılarda, toplantının yapıldığı yerin
örgüt başkanı toplantıya başkanlık eder. İkinci başkanlar öbür örgüt birimlerinden
seçilir.
Birleşik toplantılarda her örgüt birimi yapılacak zorunlu giderlere akçalı olanakları
ölçüsünde katılır. 5

GÖRÜŞMELER
MADDE 10-
Danışma toplantılarında başkanlıktan söz alınarak görüş açıklanır. Konuşmacılara
başvuru sırasına göre söz verilir. Söz isteyenlerin çokluğu halinde aynı örgüt
biriminden söz isteyenlere arka arkaya söz verilmez. Usul sorunlarına öncelik verilir.
Parti Meclisi üyeleri ile milletvekillerine sıra gözetilmeksizin öncelikle söz verilir.
Söz isteyenlerin sayısı ve toplantı süresi göz önünde tutularak başkanlık kurulu
konuşma sürelerini sınırlayabilir. Bu süre beş dakikadan az olamaz. Parti Meclisi
üyeleri ile milletvekillerine süre sınırlaması uygulanmaz.
TOPLANTI DÜZENİ VE DİSİPLİNİ
MADDE 11-
Danışma toplantısının verimli ve düzenli çalışabilmesi için gerekli önlemler başkanlık
kurulunca alınır. Toplantıyı düzenleyen ve çağrı yapan örgüt yönetimi de,
çalışmaların yürütülmesinde, görüşmelerin belirlenmesinde ve uygulanmasında
yardımcı olur.
Başkanlık kurulu, toplantıyı amacından saptıracak veya yapılan çalışma ve
konuşmaları aksatacak davranışları ve müdahaleleri önler; gerekli uyarıları yapar;
toplantıya ara verebilir.
TOPLANTI TUTANAĞI VE ÖZETİ
MADDE 12-
Danışma toplantılarındaki konuşmalar banda alınmış, ya da konuşmacılar yazılı
metin olarak konuşmalarını başkanlık kuruluna vermiş olsalar bile yazmanlar
toplantıda söz alanları, bunların konuşmalarını not alarak özetler ve tutanak yaparlar.
Toplantı sonunda başkanlık kurulunca hazırlanacak tutanak, kurul üyelerince
imzalanır. Başkanlık ayrıca toplantı görüşmelerini ve yapılan önerileri özetleyen bir
rapor hazırlar. Bu rapor Parti Meclisine sunulur.
Tutanak ve rapor örgüt birimince tutulacak özel dosyada saklanır.
İl ve ilçe danışma toplantılarının tutanak özetlerinin bir örneği Genel Merkeze
gönderilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 13-
Bu Yönetmelikteki değişiklikler Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Parti Meclisi’nin
07.06.2012 günlü toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

Eski yazılar «


Hit Counter provided by Skylight